Трябва ви Системен Администратор, но не на пълен работен ден!
Желаете, да имате отговорно лице за поддръжката на ИТ инфраструктурата ви!
Може да работим за Вас всеки ден, на пълен или половин работен ден.
Да изберете ден от седмицата, в които да имате Системен Администратор и да плащате само за този ден!